Asianajotoimisto Reetta Keskitalo Oy on torniolainen asianajotoimisto sekä yksityisiä että yrityksiä varten. Toimialueenani on pääasiassa Pohjois-Suomi, mutta hoidan toimeksiantoja myös muualla Suomessa. Sinun asiasi on tärkeä ja ainutkertainen.

Toimintani perustuu ammattitaitoon, täyteen luottamukseen ja joutuisuuteen. Tavoitteenani on tyytyväinen asiakas.

Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen ja toiminnassani noudatan hyvää asianajajatapaa.

Palvelut

Rikosasiat niin vastaajan kuin asianomistajan avustajana

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät asiat

Perinnönjaot sekä avustajana että pesänselvittäjänä ja -jakajana, perunkirjoitukset

Riita-asiat, kuten vahingonkorvausasiat ja velkomukset

Omaisuuden ositukseen ja erotteluun liittyvät asiat sekä avustajana että pesänjakajana

Testamenttien, avioehtosopimusten, edunvalvontavaltakirjojen sekä muiden asiakirjojen laatiminen

Tietoa kustannuksista

Toimeksiannon alussa selvitän oikeusturvavakuutuksen ja oikeusavun mahdollisuuden. Yllättävän monissa asioissa kustannukset saa tätä kautta ainakin osittain.

Voi siten olla, että avustajan käyttämisestä ei aiheudu Sinulle lainkaan kuluja tai kulut ovat vain osa palkkiosta. Kustannuksista voimme jutella halutessasi tarkemmin.

Reetta Keskitalo

Olen valmistunut oikeustieteiden kandidaatiksi vuonna 2004 Lapin yliopistosta. Varatuomarin arvonimen sain auskultoituani Kemi-Tornion käräjäoikeudessa 2004-2005.

Apulaissyyttäjänä toimin vuoden 2006. Vuodesta 2007 alkaen olen toiminut ensin lakimiehenä ja vuodesta 2009 alkaen asianajajana Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä Oy:ssä.

Asianajajan työ on vienyt mukanaan ja vuonna 2018 päätin perustaa oman toimiston.

Tule käymään

Jos Sinulla on ongelma tai jos haluat välttää sen jo etukäteen, olethan rohkeasti yhteydessä. Varaathan ajan ennen tuloa joko puhelimitse tai sähköpostitse. Voit ottaa yhteyttä myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteystiedot